Нормативна база

Нормативно-правова та методологічна база оцінки:
1. Закон України № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 рокудетальніше;
2. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» від 10 вересня 2003року №1440 детальніше;
3. Національний стандарт№2 «Оцінка нерухомого майна» від 28 жовтня 2004 року №1442 детальніше;
4. Національний стандарт№3 «Оцінка цілісних майнових комплексів» від 29 листопада 2006 року №1655 детальніше;
5. Національний стандарт№4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» від 03 жовтня 2007 року №1185 детальніше;
6. Постанови КМУ України від 10.12.2003 р. №1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» детальніше;
7. Постанова КМУ України від 11.10.2002 р. №1531 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок» детальніше;
8. Інструктивний Лист ФДМУ №10-36-12633 «Щодо оформлення звіту про оцінку майна і висновку про вартість майна» від 09.10.2003 р.детальніше;
9. Закон України № 1378 «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003 року детальніше;
10. Наказ Держкомзему України від 09.01.2003 р. №2 «Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» детальніше;
11. Наказ МЮУ від 24.11.2003р. №142/5/2092 «Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів»детальніше.

Рекомендовані (не нормативні) акти, що регулюють оціночну діяльність:
Міжнародні стандарти оцінки (МСО);
МСО № 1 «Ринкова вартість, як база оцінки», затверджений Міжнародним комітетом по Стандартів оцінки 24.03.1994р.;
МСО № 2 «Бази оцінки, що відрізняються від ринкової вартості», затверджений Міжнародним комітетом по Стандартів оцінки 24.03.1994р.;
МСО № 3 «Оцінка в цілях фінансової звітності та суміжної документації», затверджений Міжнародним комітетом по Стандартів оцінки 24.03.1994р.;
МСО № 4 «Оцінка позичкового забезпечення, залогу та забезпечення боргових зобов’язань», затверджений Міжнародним комітетом по Стандартів оцінки 24.03.1994р.;
Норми професійної діяльності оцінювачів, затверджених Протоколом № 7 від 11.04.1995р. Ради УТО (в редакції від 18.08.99 р.);

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *